PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Tréninky pro předškoláky

Pracovní list pro logopedický trénink předškoláků

Pro vaše dítě poskytujeme pestrou nabídku služeb. Vedle klasické logopedie jsme oprávněni pro práci se stimulačními programy, které pomáhají připravit vaše dítě na úspěšnou roli školáka. Nabízené tréninky jsou určeny dětem předškolního a raného školního věku a jsou poskytovány formou individálních terapií. V naší ambulanci vám doporučíme tréninkový program, který je pro Vaše dítě nejvhodnější. Délka jednotlivých tréninků je 30 minut a probíhá podle dohody v přítomnosti rodiče.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nabízené tréninky pro předškoláky mají největší přínos pro Vaše dítě, pokud jsou prováděny opakovaně a pravidelně. Z naší zkušenosti doporučujeme absolvování minimálně deseti lekcí. Každý z níže uvedených tréninků je vhodné absolvovat jednou za 7 až 14 dní.

trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

Pracovní list pro trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

Metoda vytvořená profesorem Elkoninem, patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst.

Díky tvořivému zpracování pronikají děti zábavnou formou do pohádkového světa Krajiny slov, hlásek a písmen, jejíž obyvatelé – Mr. Slabika (dělí slova na slabiky), Mr. Délka (prodlužuje hlásky ve slovech), Hlásulky, Ham, Mlk, Tap, Ťap a jiní seznamují děti s jazykovými jevy, které jim pomohou při úspěšném vstupu do 1. třídy. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí.

Pro které děti je program určen? Pro děti s jakýmikoliv obtížemi ve vývoji řeči, např. pro děti s rizikem vzniku obtíží v učení (děti rodičů dyslektiků), děti s opožděným nástupem řeči, děti z vícejazyčného prostředí (bilingvní), děti neslyšících rodičů, apod. Jako příprava na čtení a psaní funguje skvěle téměř pro všechny děti.

Maxík

Pracovní list pro trénink programu Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována oblast motorická, grafomotorická a percepční.

Pro které děti je program určen? Např.: Dítě má v 1. třídě potíže se psaním, zlobí jej písmenka při čtení a čísla při počítání skáčou jedno přes druhé, a ne a ne se správně seřadit. Dítě má obtíže se správným držením tužky a křečovitým úchopem.

Program je určen především dětem předškolního věku a dětem s odkladem povinné školní docházky. Je koncipován pro děti s grafomotorickými a logopedickými obtížemi. Každé dva týdny obdrží rodič s dítětem úkoly, které budou společně další období pravidelně trénovat.

Program Hypo

Pracovní list pro trénink programu HYPO

(HY znamená zkratku pro hyperaktivitu či hypoaktivitu a PO pozornost) – určen zejména pro děti předškolního věku.

Hlavním cílem programu je posílení koncentrace pozornosti, posílení oslabených percepčních oblastí, jenž mohou být příčinou nedostatečných výkonů v matematice, ve čtení, v písemném projevu, ale i v chování.

Pro které děti je program určen? Např.: Vaše dítě se do školy teprve chystá a vy máte obavy, jak mu to tam půjde, když nevydrží chvilku v klidu, je bez zájmu a neposlouchá.

Každý týden obdrží rodič s dítětem úkoly, kterými se budou společně další období pravidelně zabývat. Děti se pravidelným plněním úkolů učí udržení pozornosti, získávají pocit odpovědnosti za dokončení úkolu a rozvíjí tak potřebné školní pracovní návyky.