PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Canisterapie

Klinická logopedka Dana Kramářová s fenkou Berry (plemeno Flat coated retriever). Berry má na sobě žlutou canisterapeutickou vestu

Poskytujeme služby canisterapie, a to v plné šíři:

Rozvíjíme komunikační dovednosti u klientů s mentálním či smyslovým postižením, u dětských klientů s diagnózou mutismus – dítě nemluví ve výběrových situacích a prostředí - smyslem terapie je ovlivnit sociální a adaptivní chování

U klientů s nemocemi nervového a pohybového aparátu nabízíme služby tzv. polohování, kde je pes, jehož přirozená tělesná teplota je zhruba o 1-1,5 ℃ vyšší než u člověka, využíván k prohřívání a uvolňování spastických stavů. Pes zde slouží jako motivace k pohybu, při procvičování jemné a hrubé motoriky

U klientů s kynofobií (chorobný strach ze psů) – smyslem terapie je odstranit či potlačit zmíněnou fobii, terapii lze využít jako podpůrnou metodu při řešení psychologických problémů.

Berry je osmiletou fenkou flat coated retrievera. Společně s  Berry tvoříme terapeutický tým a máme za sebou pomoc klientům se zdravotním postižením v mnoha oblastech. Využitím canisterapie lze ovlivnit například:

  • jemnou a hrubou motoriku, pohybovou koordinaci, schopnost relaxace
  • orientaci v prostoru, pravolevou orientaci, orientaci v čase
  • verbální a neverbální komunikaci
  • kognitivní funkce (pozornost, vnímání, myšlení, paměť, řeč)
  • sebeobsluhu, podporu samostatnosti či osamostatnění od pečující osoby
  • emoční oblast

Služby canisterapie probíhají výhradně v prostorách naší ordinace, a to každé páteční dopoledne. Terapie je prováděna vždy jen s jedním klientem a její vhodnost pro klienta určuje logoped. Nedojíždíme za klienty ani neprovádíme přednáškovou a osvětovou činnost v této oblasti. Děkujeme za pochopení.

Fotogalerie