PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Ceník

Nabízená služba Cena

Vstupní logopedické vyšetření - nový klient (60/45/30 minut)

doba trvání vstupního vyšetření dle určení logopeda

1800,- / 1400,- / 1000,-

Vstupní logopedické vyšetření – nový klient sourozenci (2x30 minut)

doba trvání vstupního vyšetření dle určení logopeda

2000,-

Logopedická terapie návazná (45/30/20 minut)

úvodní rozhovor, kontrolní vyšetření, individuální práce, doporučení k domácímu procvičování

900,- / 700,- / 600,-

Logopedická terapie návazná - sourozenecká (2x30/2x20 minut)

úvodní rozhovor, kontrolní vyšetření, individuální práce, doporučení k domácímu procvičování

1200,- /1000,-

Canisterapie (45/30 minut)

1000,- / 800,-

Neurovývojová terapie včetně vstupní diagnostiky

700,- / 1 lekce

Tréninky pro předškoláky - 30 minutová individuální terapie; (Elkoninův trénink - hláskář 400,-)

  • Tréninky jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  • Maxík
  • Hypo
7000,- / 10 lekcí

Jednorázová konzultace - Elkoninův trénink

700,-

Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku ke studiu na VŠ

400,-

Logopedická zpráva po jednorázové návštěvě

500,-

Odborná zpráva (vypracování odborné zprávy na vlastní žádost)

600,-

Příplatek za komunikaci v anglickém jazyce (jedna terapie)

500,-

Logopedická depistáž v MŠ

Vytipování dětí, které potřebují logopedickou péči, minimálně 10 dětí.

Upozornění: V mateřských školách provádíme pouze depistáž, aby rodiče věděli, zda jejich dítě potřebuje logopedickou péči. Samotná logopedická péče probíhá v naší ambulanci za přítomnosti rodiče.

300,-/dítě

STORNO poplatek v případě neomluvené absence

100% z ceny objednané terapie

Nevztahuje se na smluvní výkony pojištěnců zdravotních pojišťoven

Poskytovatelem zdravotních služeb je: PhDr. Dana Kramářová, IČO 19141777, se sídlem Ohmova 271/2, 109 00, Praha 10 – Petrovice, IČZ 10764000

Pro bližší informace o náplni terapií nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu dana.kramarova@logocare.cz

Č. bank. účtu: 321197908/0300

Ceník je platný od 20.4.2024

Datová schránka: taus7mj

Nejsme plátcem DPH