PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Nabídka pro děti

U nejmladších dětí poskytujeme specializovanou péči v oblastech obtíží s jídlem. Má Vaše dítě potíže při krmení, kousání, pití z hrnečku nebo přetrvávající zvýšené slinění? Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám zhodnotit celkovou senzitivitu a posoudíme jaká péče bude pro Vaše dítě vhodná.

Zdá se vám, že Vaše dítě mluví málo nebo mluví nesrozumitelně? Kontaktujte nás. Pomůžeme Vám určit vhodnost další logopedické péče. Od raného věku nacvičujeme aktivní komunikaci a snažíme se vést rodiče k edukaci v této oblasti. U dětí od 3 let věku se věnujeme rozvoji řeči a jazyka. Rozvíjíme nejen aktivní slovní zásobu, ale i porozumění.

Věnujeme se předškolním dětem. Nacvičujeme správnou výslovnost, rozvíjíme pozornost, paměť a koncentraci. Nabídkou tréninků pro předškoláky rozvíjíme jazykové povědomí, grafomotorické schopnosti, předcházíme poruchám učení a odkladu školní docházky.

Provádíme specializovanou péči u dětí s vývojovou dysfázií, ADHD, ADD, poruchou autistického spektra, mentálním postižení, DMO a rozštěpovými vadami.

Poskytujeme péči dětem s projevy neplynulosti v řeči. Terapii koktavosti nabízíme dětem v předškolním i školním věku.

Věnujeme se dětem a mladistvým s chraptivostí, nacvičujeme základní hlasové reedukační techniky.

Nabídka pro dospělé

Dospělým klientům pomáháme s úpravou přetrvávající nesprávné výslovnosti. Máte-li obtíže s ráčkováním, vadnou výslovností sykavek nebo jiné obtíže v řeči, kontaktujte nás. Věnujeme se klientům s koktavostí, překotným a nerovnoměrným tempem řeči i klientům po cévních mozkových příhodách. Péči poskytujeme také klientům se syndromem demence a jejich rodinám. Provádíme základní techniky hlasové edukace a reedukace.

Neurovývojová terapie

Neurovývojová terapie (NVT) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (utlumit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou způsobovat nejrůznější problémy – narušení psychomotorického vývoje a v pozdějším věku především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další.

Diagnostika a cvičení neurovývojové terapie je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím je zprostředkována centrální nervové soustavě druhá možnost, aby si osvojila řízení a kontrolu nad fungováním těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolání primárního reflexu.

Při první návštěvě je provedeno vstupní vyšetření dítěte, jehož cílem je zjistit přítomnost přetrvávajících primárních reflexů.

Více informací o neurovývojové terapii naleznete zde

Některé signály přetrvávajících primárních reflexů:

 • Problém s řečí a artikulací
 • Problémy s držením těla
 • Obtíže se soustředěním
 • Emoční labilita
 • Přecitlivělost na světlo, zvuky, textury, oblečení
 • Problémy s polykáním, salivací
 • Přetrvávající potřeba orální stimulace
 • Problém naučit se číst a/nebo psát, pohyby úst při psaní a soustředění
 • Problémy s koordinací, jemnou motorikou, přetrvávání nevyhraněné laterality

Terapie orální pozice

Zdá se Vám, že Vaše dítě neprofituje z klasické logopedie? Trápíte se dlouhodobě s nácvikem některých hlásek? Nebo se již hlásku podařilo nacvičit, ale v běžné řeči ji nepoužívá? Nabízíme Vám řešení v podobě terapie orální pozice (též čelistní rehabilitační program). Benefity této metody spočívají v postupném rozvoji srozumitelnosti řeči.

Má Vaše dítě potíže při krmení, pití z hrnečku nebo přetrvávající zvýšené slinění?

Zapojením terapie orální pozice pozorujeme zlepšení ve stravování a působíme na uspokojení a celkovou organizaci Vašeho dítěte. Využitím této metody ovlivňujeme svalové napětí a senzoriku.

Jak u nás probíhá terapie

 1. Každý nový klient, popř. zákonný zástupce se může objednat prostřednictvím emailu nebo telefonátu. Pokud se nemůžete dovolat, právě pracujeme, ale zavoláme Vám co nejdříve zpět.
 2. První návštěva, vstupní vyšetření, trvá přibližně 60 min. Během této návštěvy zhodnotíme celkový stav klienta, sestavíme plán terapie a lékařskou zprávu. Nezapomeňte vzít odborné zprávy, pokud máte, z těchto pracovišť - neurologie, psychologie, PPP/SPC, ORL. Vyslechneme si Vaše požadavky a promluvíme si o možnostech efektivní terapie. Zapojujeme moderní postupy diagnostiky a terapie, které v krátké době zaručují očekávaný výsledek.
 3. Terapie u nás probíhá dle individuálních potřeb a možností klienta. Délka setkání je individuální, odvíjí se od potřeb klienta a trvá většinou 45 min. Délku terapie určuje klinický logoped. Celková doba sezení zahrnuje individuální práci s klientem a závěrečný rozhovor, ve kterém společně probereme způsob a intenzitu domácího nácviku.
 4. V průběhu terapie pořizujeme nahrávky a provádíme kontrolní vyšetření, abychom mohli sledovat očekávaný pokrok. Naše rychlé a efektivní metody pomáhají předcházet zdlouhavému docházení na logopedii.
 5. Mezi jednotlivými objednanými klienty dodržujeme krátké přestávky pro dezinfekci prostor.

Dále se, prosím, na webových stránkách ambulance podívejte na sekci „vnitřní řád“ – zde jsou m.j. uvedeny další informace, které je nutné dodržet v čekárně a v ambulanci. Děkujeme Vám za pochopení.