PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

O mně

Fotografie Dany Kramářové a jejího canisterapeutického psa, Berry

PhDr. Dana Kramářová, klinický logoped se vstřícným přístupem a dlouholetou praxí s dětmi.

Poskytuji komplexní logopedickou péči o děti i dospělé klienty v oblasti diagnostiky, diferenciální diagnostiky, edukace, reedukace a terapie poruch komunikace.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii. Své zkušenosti jsem rozvíjela jako speciální pedagog vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole Praha – Petrovice. Jsem certifikovanou lektorkou Iniciativy Elkonin - trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina, programu pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou Maxík a programu Hypo pro děti s oslabenou pozorností. Vedle svých terapií poskytuji klientům canisterapii.

Ve svém oboru se neustále vzdělávám tak, abych Vám mohla poskytnout co nejlepší péči.

Kvalifikace a praxe

 • od 2023 vlastní ambulance klinické logopedie v Praze – Petrovicích
 • od 2018 členství v Asociaci klinických logopedů
 • 2005-2017 ZŠ Praha-Petrovice, speciální pedagog
 • od 2017 logoped ve zdravotnictví (ambulantní péče – diagnostika a terapie u dětí a dospělých klientů)
 • 2017 státní rigorózní zkouška, Karlova univerzita
 • 2016 canisterapeutické zkoušky Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
 • 2013-2016 - 6 modulů znakového jazyka, Centrum výuky znakového jazyka Pevnost Praha
 • 1995 státní jazyková zkouška anglický jazyk

Vzdělání

 • Medical Healthcom – (v souladu s ustanovením par. 61 a násl. Zákona č. 96/2004 Sb.) udělena zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti "Edukace reedukace hlasu" (hlasová, edukační, reedukační a rehabilitační péče), certifikace 2023
 • Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ), Ministerstvo zdravotnictví ČR – atestace v oboru klinické logopedie, 2022
 • Mgr. Barbora Červenková – (v souladu s ustanovením par. 61 a par. 64 zákona č. 96/2004 Sb.) udělena odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti "Využití systému terapie orální pozice v klinické logopedii", certifikace 2021
 • Fakultní nemocnice Hradec Královéuladu s ustanovením par. 61 a násl. zákona č. 96/2004 Sb.) udělena odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti "Diagnostika a léčba poruch polykání z pohledu klinického logopeda", certifikace 2020
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika (logopedie, surdopedie), 2016

Kurzy

 • Základní symptomatologie a včasný záchyt PAS, 2023
 • Neurovývojová terapie, 2023
 • Kognitivní poruchy, 2023
 • Diagnostika a terapie neurogenních poruch komunikace u dospělých, 2022
 • Terapie dle aktuálních vývojových potřeb dítěte, 2021
 • Afaziologie A, 2021
 • Hlas, 2021
 • Vývojová dysfázie, 2021
 • Hypo – prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku, 2020
 • Základy zdravotnické legislativy, 2020
 • Získané dysartrie, 2020
 • Vady a poruchy sluchu, 2019
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii, 2018
 • Autismus, 2018
 • Poruchy polykání, 2018
 • Dyslalie, 2018
 • Neodkladná první pomoc, 2018
 • Koktavost, breptavost, 2018
 • Neurologické poruchy řeči, 2017
 • Myofunkční terapie, 2017
 • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD, 2016
 • Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa, 2016

Konference a semináře

 • XXVIII. Konference AKL ČR – Neurovývojové poruchy řeči, 2021
 • XXVII. Celostátní konference – Nové přístupy v diagnostice a terapii poruch plynulosti řeči, 2019

Sympózia

 • V. Klinicko-logopedické sympozium – Orofaciální rehabilitace, 2022
 • IV. Klinicko-logopedické sympozium – Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, 2019
 • III. Klinicko-logopedické sympozium – Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie, 2018