PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Akreditace

Od 1.6. 2024 jsme Akreditované pracoviště MZ ČR.

Č.j.: MZDR 5130/2024–6/ONP

Poskytujeme stáž logopedům v předatestační přípravě v rámci Základního kmene specializačního vzdělávání.

Akreditaci máme na ambulantní část odborné stáže, která probíhá v ordinaci klinické logopedie PhDr. Dana Kramářová. Nejčastější diagnózy, o které pečujeme v rámci ambulantní části jsou vývojové poruchy řeči: vývojová dysfázie, dyspraxie a kombinované formy postižení, pervazivní vývojové poruchy řeči, porucha artikulace.

Praxi na lůžkách zajišťujeme ve FN Královské Vinohrady, odd. klinické logopedie při Klinice rehabilitačního lékařství, Šrobárova 1150/50, Praha 10. Zdravotnické zařízení je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro obor klinická logopedie od 1.2. 2023. Logopedická péče je zde poskytována napříč spektrem diagnóz dětského i dospělého věku.

V případě zájmu o absolvování stáže kontaktujte PhDr. Danu Kramářovou. V naší ordinaci vám poskytneme kontakt na lůžkovou část.